3.10.11

PERSONAL ISSUES - performace de Valeriu Schiau22 septembrie 2011, ora 18.30 / ATELIER 030202

RO

Probleme personale este un perfomance inedit în care artistul Valeriu Șchiau desenează cu benzină și foc. Problemele personale, pe care ne străduim constant să le păstrăm ascunse de sfera publică, ne influențează, ne copleșesc și ne constrâng evoluția profesională. Echilibrul dintre viața privată și cea publică este foarte fragil, iar fiecare dintre noi încearcă să găsească soluții de salvare, așa cum și Valeriu Șchiau își exteriorizează problemele personale într-un soi de acțiune ritualică, de pirografie, de imprimare permanentă prin arderi repetate. (Olivia Nițiș)
Valeriu Șchiau (n.1969) trăiește și lucrează în București, România.

Curatoare: Olivia Nițiș

Locatia: Atelier 030202, Bucuresti

vezi video pe: www.experimentalproject.ro

EN

Personal Issues is a unique performance in which the artist Valeriu Șchiau draws with gasoline and fire. Our personal problems, which we are constantly working to keep them hidden from the public, influence us, overwhelm us and constrain our professional development. The balance between private and public life is very fragile, and each of us is trying to find ways to escape, as Valeriu Șchiau is exteriorizing his personal issues in a kind of ritual action, of pyro-graphics, of continuous printing by repeated burning. (Olivia Nițiș) Valeriu Șchiau (b.1969) lives and works in Bucharest, Romania.

Curator: Olivia Nițiș

Location: Atelier 030202, Bucharest

video on: www.experimentalproject.ro