30.4.17

CLOUDS & MEMORIES / Eugeniu Tibuleac


scroll down for english

CLOUDS & MEMORIES 

Eugeniu Țibuleac

4 mai - 4 iunie 2017
Vernisaj: joi, 4 mai 2017, ora 19.00, ATELIER 030202 
(Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti
Coordonator Atelier 030202 - Mihai Zgondoiu
  


„Prin sculptura în piatră, una din preocupările mele esențiale în zona artelor vizuale, eu caut relația dintre materie, formă și spațiu. Seria norilor din piatră Clouds & Memories realizată prin cioplirea directă a marmurei și a travertinului, scoate la iveală volume organice cu aspect natural ce par ușoare și vaporoase în pofida greutății lor.” (Eugeniu Țibuleac)
 
Eugeniu Țîbuleac s-a născut în 6 august, 1991, orașul Rîșcani, Republica Moldova. Este absolvent al Facultății de Arte și Design, din Timișoara, fiind  licențiat și absolvent de masterat,  în sculptură. În perioada anilor de studii, a participat la simpozioane de sculptură și expoziții de grup, precum „Bienala Internațională de Pictură, Grafică și Sculptură, Arad” (2014) „Simpozionul Internațional de Sculptură în lemn, Arad” (2015), „Simpozionul de Sculptură în lemn - Intersecție și Sens, Arad” (2016), „Provocările Solidului”, UNAgaleria, București (2016). În cadrul evenimentului Gala Absolvenților, organizat de Facultatea de Arte și Design, din Timișoara (2016), i-au fost acordate premiile pentru sculptură și premiul Fundației Herczeg. 


Organizator: ATELIER 030202
Parteneri: Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt, Facultatea de Arte și Design - Timișoara
Sponsori: Fundația Herczeg, Enoteca de Savoya
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, 
Revista Zeppelin, ArtWall

...................................................................................

CLOUDS & MEMORIES 
Eugeniu Tibuleac

May 4 - June 4, 2017
Opening: Thursday, May 4, 2017, 19.00, ATELIER 030202
(New Hall TC), Sfânta Vineri Street no. 11, Bucharest
Coordinator Atelier 030202 - Mihai Zgondoiu

“Through stone sculpture, which is one of my essential preoccupations in the visual arts, I seek the relationship between matter, form and space. The stone clouds series, Clouds & Memories, made by the direct carving of marble and travertine, reveals organic volumes with a natural look that seem to be light and vaporous despite their heaviness.” (Eugeniu Țibuleac)

Eugeniu Țîbuleac was born on 6 August 1991, in the town Rîșcani, Republic of Moldova. He’s a graduate of The Faculty of Arts and Design, from Timisoara, having a masters degree in sculpture. During his study period, he participated in sculpture symposiums and group exhibitions, as “The International Biennale of Painting, Graphics and Sculpture, Arad”(2014), “The international Symposium of Wood Sculpture, Arad”(2015), “The Wood Sculpture Symposium - Intersection and Sense, Arad”(2016), “The Challenges of the Solid, UNAgaleria, Bucharest”(2016). At the Gala of Graduates event, organized by The Faculty of Arts and Design, from Timisoara (2016), he received the awards for sculpture and the award of Herczeg Foundation.

Organizing: ATELIER 030202
Partners: Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt, Facultatea de Arte și Design - Timișoara
Sponsors: Fundația Herczeg, Enoteca de Savoya
Media Partners: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, 
Revista Zeppelin, ArtWall

11.4.17

ARHEOLOGIE. ÎN CĂUTAREA DAFNEI / LIVIU EPURAS EPV


ARHEOLOGIE. ÎN CĂUTAREA DAFNEI
Liviu Epuraș (EPV)

11 aprilie - 3 mai 2017
Vernisaj: marți, 11 aprilie 2017, ora 19.00, ATELIER 030202 
(Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti
www.atelier030202.blogspot.ro

"Pentru mine, „arheologia” este folosită ca pretext pentru reinventarea sau (re)construirea diverselor poveşti şi legende. Subiectul nu este unul nou în artele plastice. Din contră, a fost abordat, de-a lungul timpului, de o mulţime de artişti mai mult sau mai puţin cunoscuţi. În Italia, de exemplu, Andrea Mantegna a pictat cu o preocupare pentru arheologism, introducând permanent în operele sale fragmente de statui, de coloane sau alte elemente ce amintesc de Antichitatea greco-romană. 
Proiectul „În căutarea Dafnei” îşi propune să construiască o istorie ficţională a expediţiei în căutarea rămăşiţelor cetăţii antice, asemenea „expediţiilor” în căutarea Celei-care-înaintează. Este o expediţie personală care sugerează modul în care arta şi istoria artei împărtăşesc dorinţa de a se reconecta cu trecutul, de a-l readuce la viaţă. Trecutul este asemenea unui vast peisaj, spre care adeseori ne întoarcem privirea cu nostalgie. Imaginile şi materialul cultural exercită asupra noastră fascinaţie deoarece prezenţa lor poate fi privită ca strălucirea „după viaţă” a trecutului. (Liviu Epuraș EPV)

Liviu Epuraș EPV (n.1981) este artist plastic, asist. univ. dr. la Universitatea Națională de Arte din București, Facultatea de Arte Decorative și Design, departamentul Artă Murală și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România (din 2007).
Cele mai importante expozitii personale/de grup sunt: „Arheologie 2”, Centrul Artelor Vizuale, Bucureşti, „Arheologie”, Muzeul de Artă, Constanţa, „Arheologie portabilă”, Galeria Calina, Timişoara, „Salonul Național de Pictură”, Centrul Artelor Vizuale, Bucureşti, Bienala „Ion Andreescu”, ediţia a X-a, Galeriile de Artă „Ion Andreescu”, Buzău, „Arte în Bucureşti, ediţia a V-a: Explorări Urbane”, Muzeul Hărţilor, Bucureşti. Trăiește și lucrează în București.

Organizator: ATELIER 030202
Parteneri: Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro,
Revista Zeppelin, ArtWall

26.2.17

Loss of Soul / Botond Reszegh


13.2.17

Lying with My Partner / Elana Katz


Bienala Internațională de Gravură Experimentală ediția a 7-a (IEEB7) cu tema Istorii Fabricate. Adevăr și ficțiune în istoria recentă, prezintă expoziția și performance-ul artistei Elana Katz (DE), Lying with My Partner.
Proiectul este realizat cu sprijinul Institutului Goethe din București.

Expoziție & Performance: Miercuri, 15 februarie 2017, ora 19.00, Atelier 030202 (Str. Sf.Vineri, nr.11, București) 
Perioada expoziției: 15 – 25 februarie 2017

Katz lucrează cu o colecție de pietre funerare pe care le-a găsit aruncate la gunoi într-un cimitir din Berlin. Originea acestora aparține unei zone a cimitirului dedicată "victimelor" celui de-al Doilea Război Mondial: bărbații și femeile au fost soldați germani, ofițeri de poliție, ofițeri ai forțelor aeriene, personal SS, prizonieri de război și civili.

Lying with My Partner este a doua lucrare a artistei în conexiune cu aceste pietre, ca urmare a seriei Unnamed din 2013. Ambele lucrări aparțin ideii de confruntare a umanității nenumitului celălalt, precum și a subiectelor precum ascunderea, protecția și memoria. Această nouă lucrare subliniază ideea de a fi, în nemișcare și posibil în dependență cu celălalt.

Elana Katz este o artistă conceptuală care lucrează în mediul artei performative. Operele sale confruntă convențiile culturale, examinează în mod critic complexitatea care se află în contradicții, și, astfel, își propune să creeze o experiență de dezvățare a presupusului. Bursele sale au inclus Grantul DAAD de studii universitare pentru Germania (2010), Fondul Franklin Furnace pentru Artă Performativă (2011), iar lucrarea în curs de desfășurare privind ștergerea istorică Memorie Spațiată (2011-prezent), pentru care lucrează în România, Moldova și în regiunea fostei Iugoslavii, a fost realizată în colaborare cu Institutul Goethe din București, Centrele Goethe din Cluj și Iași, Ambasada SUA din Kosovo și ale ambasadelor Israelului din Serbia și România. Katz a expus / performat la Muzeul Regal de Arte Frumoase din Belgia (2011), Diehl CUB Berlin (2013), Galeria P.P.O.W., New York (2013), Centrul Stacion pentru Artă Contemporană, Pristina (2014), Kunstwechsel, Aachen (2015), DNA Berlin (2015), și ROCKELMANN& Berlin (2016). A studiat la New York, la Școala de Design Parsons și are un Masterat de la Universitatea de Arte din Berlin (Clasa Katharinei Sieverding). Katz locuiește la Berlin din 2008. www.elanakatz.eu

Evenimentele IEEB7 se desfășoară în perioada 25 octombrie 2016 - 25 februarie 2017.
Programul IEEB7 poate fi accesat la www.experimentalproject.ro
Organizator
Experimental Project
Sponsori IEEB7
Erste Asset Management
Domeniile Sâmburești
Cu sprijinul: Barbara Baum, Viena

Parteneri: Institutul Goethe, Forumul Cultural Austriac, Institutul Balassi – Institutul Maghiar din București, Victoria Art Center, Muzeul National de Istorie Naturală Grigore Antipa , AlertStudio, Institutul de Istoria Artei “G. Oprescu” al Academiei Române, WASP/Working Art Space and Production, Asociația 4 Culture, Cărturești Carusel, Aiurart Spațiu de Artă Contemporană București, Atelier 030202

..........................

The 7th edition of the International Experimental Engraving Biennial (IEEB7) with the concept Fabricated Histories. Fact and Fiction in Recent History presents the exhibition and performance by Elana Katz (DE), Lying with My Partner
The project is developed with the support of Goethe Institute in Bucharest.

Exhibition and opening Performance: Wednesday, 15th of February 2017, 19.00h, Atelier 030202 (11 Sf. Vineri str., Bucharest)
Exhibition Period 15 – 25 February 2017

Katz works with gravestones that she found discarded at a Berlin cemetery garbage. The stones are from an area of the cemetery dedicated to “victims” from World War II: the men and women were German soldiers, police officers, air force officers, prisoners of war, and civilians.
Lying with My Partner is the artist’s second work connected with these stones, following her 2013 body of work Unnamed. Both pieces pertain to confronting the humanity of the nameless other, as well as the topics of concealment, protection, and memory. This new work emphasizes being, in stillness and perhaps even dependency, with this other.

Elana Katz is a conceptual artist working primarily in the medium of performance art. Katz’s work confronts cultural conventions, critically examines the complexity that lies within contradictions, and thus aims to create an experience of unlearning the assumed. Her grants have included the DAAD Graduate Studies Grant for Germany (2010), Franklin Furnace Fund for Performance Art (2011), and her ongoing work concerning historical erasure Spaced Memory (2011-present), in which she works in Romania. Moldova, and the region of former Yugoslavia, has been realized in cooperation with the Goethe Institute of Bucharest, Goethe Centers of Cluj and Iasi, the U.S. Embassy of Kosovo, and Embassies of Israel in both Serbia and Romania. Katz has exhibited/ performed at the Royal Museum of Fine Arts of Belgium (2011), Diehl CUBE Berlin (2013), P.P.O.W. Gallery, New York (2013), Stacion Center for Contemporary Art, Pristina (2014), Kunstwechsel, Aachen (2015), DNA Berlin (2015), and ROCKELMANN& Berlin (2016). She studied in New York at the Parsons School of Design and earned a Meisterschülerin title from the Berlin University of the Arts (Class of Katharina Sieverding). Katz has been based in Berlin since 2008.
www.elanakatz.eu

IEEB7 takes place between October 25th 2016 – February 25th 2017
IEEB7 program can be accessed on www.experimentalproject.ro
Organizer
Experimental Project
Sponsors
Proudly supported by Erste Asset Management
Domeniile Sâmburești
With the support of: Barbara Baum, Vienna

Partners: Goethe Institute, Austrian Cultural Forum, Balassi Institute – Hungarian Institute from Bucharest, Victoria Art Centre, National Museum of Natural History Grigore Antipa, Alert Studio, The Institute of Art History G. Opescu of the Romanian Academy, WASP-Working Art Space and Production, For Culture, Cărturești, Aiurart Contemporary Art Space in Bucharest, Atelier 030202

Afterimages – Art Practice in Times of Conflict / Ana Hoffner


Bienala Internațională de Gravură Experimentală ediția a 7-a (IEEB7) cu tema Istorii Fabricate. Adevăr și ficțiune în istoria recentă o are ca invitată pe artista Ana Hoffner (AT) care va susține o prezentare cu proiecție video: Persistența imaginii - Practica de Artă în vremuri de conflict. 
Prezența artistei la București este posibilă cu sprijinul Forumului Cultural Austriac.

Screening & Talk: Joi, 9 februarie 2017, ora 19.00, Atelier 030202 (Str. Sf.Vineri, nr.11, București) 

Persistența imaginii - Practica artistică în vremuri de conflict  

Imaginile de criză, conflict și război par să ne bântuie. Ele lasă amprente puternice în memoria noastră însă eșuează, destul de des să activeze empatia, solidaritatea sau posibilitățile de acțiune. Care sunt regimurile timpului performat de imaginile repetitive ale violenței cu care ne confruntăm? Cum să le analizăm și să le înțelegem? Și cum sunt posibile practicile artistice care încearcă să le schimbe conținutul? Prin intermediul performance-ului, artei video și fotografiei, voi propune o rearanjare a dimensiunilor politice actuale ale imaginilor de conflict și ale temporalităților lor.

Ana Hoffner este angajată într-o practică artistică menită să dezvăluie momente conflictuale din istorie și politică și reperează dimensiuni queer în reprezentarea acestora. Performance-urile sale, instalațiile video și foto caută să introducă temporalități, relații și spațialități între perspective și amintiri ale unor imagini iconice prestabilite și evenimente cu un bogat conținut performativ.
Hoffner folosește mijloace de apropriere, cum ar fi repunerea în scenă a unor fotografii, interviuri și reportaje și desincronizarea corpului și a vocii, a sunetului și a imaginii. Ea* și-a încheiat studiile doctorale în Programul de practică al Academiei de Arte Frumoase din Viena în 2014.
Lucrările Anei Hoffner au fost expuse la Kunsthalle, Wiener Secession, Kunsthalle Exnergasse, Künstlerhaus Passage, Kunstraum Niederösterreich, Neuer Kunstverein, Tanzquartier, 21er Haus și MUMOK Cinema în Viena și la Künstlerhaus Graz, Salzburg Kunstverein, Künstlerhaus Büchsenhausen și Muzeul de Artă Modernă Klagenfurt. A mai expus la LACE (Los Angeles Expoziții Contemporane), Muzeul de Artă Contemporană din Banja Luka, Stedelijks, Muzeul Hertogenbosch, City Art Gallery Ljubljana, HDLU Asociația Croată a Artiștilor Zagreb, Kunstraum BethanienBerlin și Centrul Cultural din Belgrad.

Credit foto: imagine din istalația video "After the Transformation", 2013, Foto: Yasmina Haddad.
Evenimentele IEEB7 se desfășoară în perioada 25 octombrie 2016 - 25 februarie 2017.
Programul IEEB7 poate fi accesat la www.experimentalproject.ro

Organizator
Experimental Project
Sponsori IEEB7
Erste Asset Management
Domeniile Sâmburești

Cu sprijinul: Barbara Baum, Viena

Parteneri: Institutul Goethe, Forumul Cultural Austriac, Institutul Balassi – Institutul Maghiar din București, Victoria Art Center, Muzeul National de Istorie Naturală Grigore Antipa , AlertStudio, Institutul de Istoria Artei “G. Oprescu” al Academiei Române, WASP/Working Art Space and Production, Asociația 4 Culture, Cărturești Carusel, Aiurart Spațiu de Artă Contemporană București, Atelier 030202

..........................

The 7th edition of the International Experimental Engraving Biennial (IEEB7) with the concept Fabricated Histories. Fact and Fiction in Recent History welcomes our guest Ana Hoffner (AT) who will be holding the talk with screening: Afterimages – Art Practice in Times of Conflict. Ana Hoffner’s presence in Bucharest is facilitated by the Austrian Cultural Forum.

Screening & Talk: Thursday, 9th of February 2017, 19.00h, Atelier 030202 (11 Sf. Vineri str., Bucharest)

Afterimages – Art Practice in Times of Conflict

Images of crisis, conflict and war seem to haunt us. They leave heavy imprints on our memory and fail thereby quite often to activate empathy, solidarity or possibilities of action. What are the regimes of time performed by repetitive images of violence we are confronted with? How to analyze and understand them? And how is art practice, which tries to shift their content, possible? Using performance, video and photography I will propose a rearrangement of actual political dimensions of images of conflict and their temporalities.

Ana Hoffner is engaged in an art practice that excavates conflictuos moments in history and politics and searches for queer sides in their visual cultural representation. Hoffner’s performances, video and photo installations seek to introduce temporalities, relations and spaces in-between established perspectives and memories of iconic images and highly performative events. Hoffner employs means of appropriation such as restaging photographs, interviews and reports and desynchronization of body and voice, sound and image. She* has finished the PhD in Practice Program at the Academy of Fine Arts Vienna in 2014. Ana Hoffner’s work has been shown in Kunsthalle, Wiener Secession, Kunsthalle Exnergasse, Künstlerhaus Passage, Kunstraum Niederösterreich, Neuer Kunstverein, Tanzquartier, 21er Haus and mumok Cinema in Vienna and in Künstlerhaus Graz, Salzburger Kunstverein, Künstlerhaus Büchsenhausen and Museum Moderner Kunst Klagenfurt. Additionally she* has shown her work in LACE
Los Angeles Contemporary Exhibitions, Galerie für zeitgenössische Kunst Leipzig, Museum of Contemporary Art Banja Luka, Stedelijks Museum s’Hertogenbosch, City Art Gallery Ljubljana, HDLU Croatian Association of Artists Zagreb, Kunstraum Bethanien Berlin and Belgrade Cultural Center.

Photo credit: image from the video installation "After the Transformation", 2013, Photo: Yasmina Haddad.
IEEB7 takes place between October 25th 2016 – February 25th 2017
IEEB7 program can be accessed on www.experimentalproject.ro
Organizer
Experimental Project
Sponsors
Proudly supported by Erste Asset Management
Domeniile Sâmburești

With the support of: Barbara Baum, Vienna

Partners: Goethe Institute, Austrian Cultural Forum, Balassi Institute – Hungarian Institute from Bucharest, Victoria Art Centre, National Museum of Natural History Grigore Antipa, Alert Studio, The Institute of Art History G. Opescu of the Romanian Academy, WASP-Working Art Space and Production, For Culture, Cărturești, Aiurart Contemporary Art Space in Bucharest, Atelier 030202

19.9.16

PEISAJUL COSMIC / COSMIC SCENARYScroll down for English

PEISAJUL COSMIC
Curator: Mihai Zgondoiu

Artiști: Linda Barkasz, Arina Bican, Ion Bîrlădeanu, Sergiu Chihaia, Ioana Ciocan, Ciprian Ciuclea, Mihail Coșulețu, Lavinia Crețu, Ștefan Radu Crețu, Gabi Stamate, Grig, Irlo, Radu Oreian, Dan Raul Pintea, Obie Platon, Cătălin Precup, Adrian Preda, Aurel Tar, Casandra Vidrighin, Mihai Zgondoiu.

30 septembrie - 30 octombrie 2016 
Vernisaj: vineri, 30 septembrie 2016, ora 19.00, ATELIER 030202 
(Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti
"Pe data de 30 septembrie 2016, după o călătorie spațială de aproape treisprezece ani lumină, sonda Rosetta își va încheia misiunea, prăbușindu-se controlat pe cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. Aceasta va fotografia pentru prima dată craterele active ale cometei mai mari de 100 m în diametru și de 50-60 m în adâncime.    
Patrick Martin, managerul misiunii Rosetta ESA afirmă: A fost o misiune de pionierat ce se apropie de sfârșit și care și-a lăsat cu siguranță amprenta din punct de vedere tehnic, științific și public, fiind un succes remarcabil, cu realizări incredibile, care contribuie la înțelegerea actuală și viitoare a sistemului nostru solar.
Expoziția "Peisajul Cosmic" nu are nici o legătură directă cu sonda spațială Rosetta, dar salută admirativ misiunea acesteia prin geografii și nostalgii peisagistice interioare. Sau nu!" Mihai Zgondoiu

Peisajul Cosmic este un eveniment exclusiv NAG#10.


Organizator: ATELIER 030202
Parteneri: Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio
România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, Bucharest-tips.com, ArtWall

..................................................................................................................................................


COSMIC SCENARY
Curator: Mihai Zgondoiu
Artists: Linda Barkasz, Arina Bican, Ion Bîrlădeanu, Sergiu Chihaia, Ioana Ciocan, Ciprian Ciuclea, Mihail Coșulețu, Lavinia Crețu, Ștefan Radu Crețu, Gabi Stamate, Grig, Irlo, Radu Oreian, Dan Raul Pintea, Obie Platon, Cătălin Precup, Adrian Preda, Aurel Tar, Casandra Vidrighin, Mihai Zgondoiu.

30th of September – 30th of October

Exhibition opening: Friday, 30th of September, 19:00, ATELIER 030202,
Str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucharest

„On the 30th of September 2016, after an outer-space journey of almost thirteen light years, the Rosetta probe will conclude its mission with a controlled crash landing on the 67p/ Churyumov-Gerasimenko comet.
It will photograph for the first time the active volcanic craters of the comet that are larger than 100m in diameter and are 50 to 60m in depth.
Patrick Martin, the manager of the Rosetta ESA mission states: „It was a pioneering mission that is coming to its end and has most surely left its mark from a tehnical, scientific and public stand point as beeing a remarcable success, with incredible achievement, which contributes to our current and future understanding of the solar system.” 
The exhibition „Cosmic Scenay” has no direct connections to the Rosetta spacecraft, but it salutes admiringly its mission through geographical and nostalgic scenaries from within. Or not! Mihai Zgondoiu

COSMIC SCENARY is an exclusive NAG#10 event.


Organizer: ATELIER 030202
Parteners: Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Media Partners: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, Bucharest-tips.com, ArtWal