19.9.16

PEISAJUL COSMIC / COSMIC SCENARYScroll down for English

PEISAJUL COSMIC
Curator: Mihai Zgondoiu

Artiști: Linda Barkasz, Arina Bican, Ion Bîrlădeanu, Sergiu Chihaia, Ioana Ciocan, Ciprian Ciuclea, Mihail Coșulețu, Lavinia Crețu, Ștefan Radu Crețu, Gabi Stamate, Grig, Irlo, Radu Oreian, Dan Raul Pintea, Obie Platon, Cătălin Precup, Adrian Preda, Aurel Tar, Casandra Vidrighin, Mihai Zgondoiu.

30 septembrie - 30 octombrie 2016 
Vernisaj: vineri, 30 septembrie 2016, ora 19.00, ATELIER 030202 
(Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti
"Pe data de 30 septembrie 2016, după o călătorie spațială de aproape treisprezece ani lumină, sonda Rosetta își va încheia misiunea, prăbușindu-se controlat pe cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. Aceasta va fotografia pentru prima dată craterele active ale cometei mai mari de 100 m în diametru și de 50-60 m în adâncime.    
Patrick Martin, managerul misiunii Rosetta ESA afirmă: A fost o misiune de pionierat ce se apropie de sfârșit și care și-a lăsat cu siguranță amprenta din punct de vedere tehnic, științific și public, fiind un succes remarcabil, cu realizări incredibile, care contribuie la înțelegerea actuală și viitoare a sistemului nostru solar.
Expoziția "Peisajul Cosmic" nu are nici o legătură directă cu sonda spațială Rosetta, dar salută admirativ misiunea acesteia prin geografii și nostalgii peisagistice interioare. Sau nu!" Mihai Zgondoiu

Peisajul Cosmic este un eveniment exclusiv NAG#10.


Organizator: ATELIER 030202
Parteneri: Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio
România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, Bucharest-tips.com, ArtWall

..................................................................................................................................................


COSMIC SCENARY
Curator: Mihai Zgondoiu
Artists: Linda Barkasz, Arina Bican, Ion Bîrlădeanu, Sergiu Chihaia, Ioana Ciocan, Ciprian Ciuclea, Mihail Coșulețu, Lavinia Crețu, Ștefan Radu Crețu, Gabi Stamate, Grig, Irlo, Radu Oreian, Dan Raul Pintea, Obie Platon, Cătălin Precup, Adrian Preda, Aurel Tar, Casandra Vidrighin, Mihai Zgondoiu.

30th of September – 30th of October

Exhibition opening: Friday, 30th of September, 19:00, ATELIER 030202,
Str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucharest

„On the 30th of September 2016, after an outer-space journey of almost thirteen light years, the Rosetta probe will conclude its mission with a controlled crash landing on the 67p/ Churyumov-Gerasimenko comet.
It will photograph for the first time the active volcanic craters of the comet that are larger than 100m in diameter and are 50 to 60m in depth.
Patrick Martin, the manager of the Rosetta ESA mission states: „It was a pioneering mission that is coming to its end and has most surely left its mark from a tehnical, scientific and public stand point as beeing a remarcable success, with incredible achievement, which contributes to our current and future understanding of the solar system.” 
The exhibition „Cosmic Scenay” has no direct connections to the Rosetta spacecraft, but it salutes admiringly its mission through geographical and nostalgic scenaries from within. Or not! Mihai Zgondoiu

COSMIC SCENARY is an exclusive NAG#10 event.


Organizer: ATELIER 030202
Parteners: Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Media Partners: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, Bucharest-tips.com, ArtWal

11.6.16

A CONSTELLATION AWAY / Ana Daria Vlad


A CONSTELLATION AWAY 
Ana Daria Vlad
15 iunie - 4 iulie 2016 

Vernisaj: miercuri, 15 iunie 2016, ora 19.00, ATELIER 030202 
(Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti
Coordonator Atelier 030202: Mihai Zgondoiu

Lucrare de Licență  
Departamentul de Arte Textile și Design - UNArte

Coordonator ştiinţific:  conf. univ. dr.  Daniela Frumuşeanu
Colaboratori: lector univ. dr. asociat Georgina Andreescu,  lector univ. dr. arhitect Claudia Constantinescu, lector univ. inginer Luminiţa Fârnoagă, tehnician Rodica Marin
Invitat special: Iosif Kiraly

“…A constellation away” doreşte să arate societăţii urbane frumuseţea şi misterul cerului înstelat, care ne sunt “ascunse” din cauza poluării dar şi a faptului că am ajuns să privim mai mult spre ecranul telefonului decât spre infinitul cerului ori către scânteile din privirile umane.
Unul dintre conceptele de bază ale acestui proiect îl reprezintă constelaţia ca unitate de măsură – unitate de măsură ce cuantifică legăturile nevăzute dintre două persoane. Prin urmare, constelaţia coboară într-o clipă a sentimentului pur de infinit în fiinţa umană din suprareal în real şi ne diferenţiază, ne depărtează de ceilalţi, sau din contră, ne apropie, în funcţie de cum ni se ţes legăturile pe harta constelaţiei. (Ana-Daria Vlad)


Organizator: ATELIER 030202
Parteneri: Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt, UNArte, FADD
Sponsor: Rembrandt SRL
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Revista ARTA, Modernism.ro, Bucharest-tips.com, Dialog Textil, Top Business, Art Out, Piața de Artă


27.4.16

HUMANESQUE / Simona VilauHUMANESQUE
Simona Vilău
4 mai - 13 iunie 2016 
 
Coordonator Atelier 030202: Mihai Zgondoiu
Vernisaj: miercuri, 4 mai 2016, ora 19.00, ATELIER 030202 
(Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti
 
Scroll down for English
 
Expoziția Humanesque reunește lucrările pe pânză realizate de Simona Vilău în perioada 2014 - 2016. Aceasta este cea de-a șasea expoziție personală din ultimii zece ani și reprezintă o reîntoarcere la pictură, la solitudinea și lentoarea lucrului pe pânză. Deși artista a fost și este implicată în numeroase inițiative și întâmplări artistice, din postura de coordonatoare sau curatoare, având un comportament social racordat timpului său, în intimitatea atelierului sondează alte dimensiuni, mult mai simple și mai apropiate de un univers profund subiectiv, care variază de la o etapă existențială la alta. 
Pictura poate fi comparată cu un jurnal dezvoltat și proiectat pe parcursul vieții, în care înregistrează cele mai intense întâmplări și cele mai puternice imagini văzute sau inventate. După cum observa curatoarea Ioana Mandeal într-un eseu despre desenele Simonei Vilău, “în realitatea subiectivă descrisă de artistă, mișcările (sau rămășițele) vieții, intimitatea, relaționarea cu celălalt, măruntul și neînsemnatul zilei sunt (re)codificate permanent cu înțelepciunea unei priviri lenticulare de o deosebită intensitate emoțională, care pornește de la epiderma materiei, pentru a focaliza în profunzime și a o transcende.” 
Lucrările recente tratează teme ambigue și sensibile, inspirate dintr-o situație afectivă și socială nouă. “Maternitatea nu mă face o artistă mai bună, însă cu siguranță contribuie la îmbogățirea experienței mele artistice și o transformă în ceva omenesc, natural. (...) Copilul respiră regulat, perfect, a devenit a doua mea ființă. Îl aud respirând prin pereți, prin podea, prin sticlă, casa respiră odată cu el. Mama din mine e mulțumită atunci când copilul respiră.” (2016, fragment de jurnal)
 
Simona Vilău (n. 1983, Tîrgu-Jiu) este artistă și curatoare stabilită la București. A studiat pictură la Universitatea Națională din București, absolvind în 2006 licența la clasa profesorului Sorin Ilfoveanu și a asistentului acestuia, Alexandru Rădvan. A debutat în 2005 cu o expoziție personală, iar de atunci expune constant în diverse spații de artă contemporană din oraș. Mai multe despre activitatea sa profesională putem citi aici.
facebook event: http://bit.ly/1Ufqk6E


 
Organizator: ATELIER 030202
Parteneri: Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Sponsor: Murfatlar România SA
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, Senso TV, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, re:ART, Bucharest-tips.com
 

HUMANESQUE
Simona Vilau
May 4th - June 13th 2016 
 
Atelier 030202 coordinator: Mihai Zgondoiu
Opening: Wed, May 4th 2016, 7 PM,  ATELIER 030202 
(Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti
 
 
Humanesque is Simona Vilau’s sixth solo show and it comprises works on canvas from 2014-2016. It also represents her return to painting, to studio routine and solitude. Although she has been involved in many art projects and initiatives as a curator or coordinator, having an up-to-date social behaviour, the artist is preoccupied with a more intimate and simple approach on art in the loneliness of her studio.  
 
Her painting is projected like a life-long diary, where she depicts the most intense experiences and the most powerful known or invented images. As curator Ioana Mandeal observed in an essay about Simona Vilau’s drawings, “in the subjective reality she describes, the life movements or remains, the relationship with the others, the rope yarn and any insignificant fact of the day are permanently (re)codified through the wisdom of a lenticular outlook endowed with exquisite emotional intensity, which, starting from matter’s epidermis, focuses it in the depth and transcends it.” 
 
These recent works have ambiguous and sensitive themes, inspired by a new social and affective situation. “Maternity doesn’t make me a better artist, but it surely contributes to the enrichment of my artistic experience and it transforms it into something humanesque, natural. (...) The baby’s breathing is regulated, perfect, she became my second self. I hear her breathing through walls, through the floor, though the door’s glass, the whole house breathes along with her. The mother inside me is happy when the baby is breathing.” (2016, diary fragment)
 
Simona Vilau (b. 1983, Tirgu-Jiu) is an artist and curator based in Bucharest, Romania. She studied Painting at the National University of Arts from Bucharest, with professor Sorin Ilfoveanu and his assistant, Alexandru Radvan (class of 2006). She first opened a solo show in 2005, and since then she has been present, as an artist, in many contemporary art spaces around the city. More on her activity is to be found here.
facebook event: http://bit.ly/1Ufqk6E
 
Organizer: ATELIER 030202
Partners: Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Sponsor: Murfatlar România SA
Media partners: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, Senso TV, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, re:ART, Bucharest-tips.com

28.3.16

SAPTE / Mihai Ungureanu


ȘAPTE
Mihai Ungureanu
30 martie - 25 aprilie 2016 


Curatoare: Simona Vilău
Coordonator Atelier 030202: Mihai Zgondoiu

Vernisaj: miercuri, 30 martie 2016, ora 19.00, ATELIER 030202 
(Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti

"O expoziție personală nu necesită întotdeauna un titlu, mai ales atunci când formele, poveștile lucrărilor și dispoziția acestora în spațiu sunt explicite și nu caută o umbrelă comună pentru a fi puse împreună într-un context. Sculptorul Mihai Ungureanu este dedicat finisajelor precise, rigorii formale și unei corectitudini a muncii de atelier, într-un stil clasic, aproape romanțat, însă aceste trăsături nu îl feresc de “microbul” societății contemporane, al rețelelor de socializare sau al mediului digital de prelucrare a imaginii. 

Influența lor în lucrări este evidentă, atât în ceea ce privește combinațiile de materiale vechi și noi, lucrate manual sau ready made, cât și în ceea ce privește felul în care rezolvă niște teme clasice auto-impuse. Obiectele sunt vivace, pline, formele armonioase și generoase descriu ființe pline de personalitate, cărora nu le lipsește umorul sau cadrul prin care își relevă o stare precisă sau o trăsătură definitorie. Mimul, Gânditorul, Gemenii, Săritorul, Sfiosul sau Somnorosul sunt personaje anonime surprinse în mijlocul unei acțiuni, care ne trimit către teme antice, misterioase, întâlnite în sculptură. Piesa centrală, personaj feminin ambiguu - Venus din Milo sau Albă-ca-Zăpada, închide într-un mod misterios septetul. Însă ele mai au ceva, elemente care le plasează în contemporaneitate, mici semne distinctive sau scurtcircuite ideatice create prin asocieri discrete de signalistică a zilelor noastre plasată peste sau în obiecte, ca o semnătură." Simona Vilău 

Mihai Ungureanu (n. 1976) a studiat la Departamentul de Sculptură din cadrul Universității de Arte din București, cu Darie Dup și Mircea Spătaru, absolvind studiile masterale în 2007. Personalitatea sa artistică este una discretă, dar constantă, artistul dedicându-se lucrului în atelier și cercetărilor personale. Participările sale în expoziții colective și în proiecte de scenografie și butaforie completează preocupările sale de laborator, pe care le-a prezentat în câteva apariții solo. Șapte este cea de-a patra sa expoziție personală, după debutul petrecut în 2007, la galeria Atelier 35 din București.

www.atelier030202.ro / www.atelier030202.blogspot.ro 
facebook event: https://www.facebook.com/events/1571857033140731/

Organizator: ATELIER 030202
Parteneri: Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Sponsor: Murfatlar România SA
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, Senso TV, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, re:ART, Bucharest-tips.com

14.2.16

NUMINOUS / Mihai Ciplea

NUMINOUS
Mihai Ciplea

24 februarie - 21 martie 2016
Curator Atelier 030202: Mihai Zgondoiu

Vernisaj: miercuri, 24 februarie 2016, ora 19.00, ATELIER 030202 
(Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti)

„Preocupările mele sunt legate de încercarea transpunerii vizuale a stării psihice, de mișcarea permanentă între două condiții: imposibilitatea de a te opri, a concretiza și a focaliza. Acea stare de incertitudine ca și condiție fundamental umană. În lucrările mele urmăresc să creez cadre și situații paradoxale în care lumina și întunericul nu pot fi reperate individual și de asemenea joacă un rol incert.
Seria lucrărilor de față este realizată în tehnica pastelului uscat. Am ales această metodă deoarece, fiind una foarte maleabilă, îmi dă posibilitatea de a inregistra pe suprafața hârtiei un proces de tranziție între imagini. Am vrut să redau senzația de schimbare, de transfigurare, de mișcare interioară, să surprind acea tensiune sau liniște care se resimte în momentul în care distrugi și recreezi.
Imaginile sunt construite din straturi suprapuse de pastel, iar apoi indepărtate succesiv. Pastelul este șters și recompus pe suprafața hârtiei de nenumărate ori, ajungându-se la efectul de fuziune care permite păstrarea memoriei unui proces tranzitoriu. Lucrarea capată formă în urma corectărilor sucesive și pendulează permanent între cele două stări – construcție/deconstrucție.” Mihai Ciplea

Mihai Ciplea (n. 1984 în Baia Mare) a absolvit Universitatea de Artă și Design din Cluj Napoca, secția grafică (2003-2007), urmând un masterat în grafică la Facultatea de Arte și Design din Timișoara (2007-2009). Lucrările sale au fost selectate în expoziții precum "About bodies/Despre corp" - Galeria Jecza, Timișoara (2009), "Ecce Homo" - Galeria Jecza, Timișoara (2011), Bienala Internațională de Pastel Nowy Sacz, Polonia (2013), "Repere contemporane - Ciclul Identitati" Baia Mare (2014), "Art Safari" București (2014). Cea mai importantă distincție acordată artistului până în prezent este Marele Premiu în cadrul Bienalei Internaționale de Pastel Nowy Sacz din Polonia în anul 2013. În prezent trăiește și activează la Baia Mare.

www.atelier030202.ro / www.atelier030202.blogspot.ro 
facebook event: https://www.facebook.com/events/203833499970896/

Organizator: ATELIER 030202
Parteneri: Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Sponsor: Murfatlar România SA
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, Senso TV, TV City, Cultura, ArtClue, Revista ARTA Modernism.ro, re:Art


24.11.15

MARTORI / Cristian Sida


MARTORI
Cristian Sida

25 noiembrie 2015 – 25 ianuarie 2016
În cadrul vernisajului se va lansa catalogul "Martori" - Cristian Sida, Ed. Brumar 2015
 
Cuvânt de deschidere: Dan Mircea Cipariu
Curator Atelier 030202: Mihai Zgondoiu

Vernisaj: miercuri, 25 noiembrie 2015, ora 18.30, ATELIER 030202 
(Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti
 
"În cazul Martorilor, trebuie negreşit să subliniez faptul că nu m-a interesat şi nu mă interesează problema asemănării cu cineva. Aş putea foarte bine sa afirm că sunt portretele unor anonimi, deşi asocierea cu anonimulmă plictiseşte, e previzibilă. ’’La resemblance a beaucoup habite la peinture’’ Asemănarea a locuit prea mult pictura!’’ 
De fapt ciclul Martorilor debutează exact la trei ani după reintegrarea figurativului în lucrările mele, deci după momentul august 2006, când după o vacanţă la Paris mi-am dat seama că ceea ce făcusem eu între 1998 şi 2006, nu era nimic altceva decât un antrenament cromatic în vecinătatea unui abstract-informal, atât de frecventat de către marii exponenţi ai generaţiei anilor 50 şi 60 în Europa şi în Statele Unite ale Americii."  (Cristian Sida)

Cristian Sida (n. 1974 în Arad, România) este Conf. Univ. Dr. la Facultatea de Arte şi Design din Timişoara, secţia pictură și Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Timișoara.
În anul 2011 a obținut "Premiul pentru pictură" la Bienala Internaţională de Artă de la Izmir, Turcia, iar in 2014 este invitat să picteaze un ansamblu monumental "La mort mange des citrons II" (600x400 cm, tehnică mixtă, aluminiu PVC), în Mericourt, Franţa.
Expoziţii personale (selecții):
2015 Galeria Anne Broitmann, Biarritz Franţa / Galeria Des Marches, Aubusson, Franţa / 2013 Multiverse, 418 Gallery, Bucureşti / Muzeul Naţional de Artă al Turciei, Izmir / 2012 Galeria Artyourself, Bucureşti / 2012 Galeria Jecza, Timişoara / 2010 Galeria Triade, Timişoara / 2007 Galeria Calina, Timişoara.
Expoziţii de grup (selecții): 2014 Five Plus Art Gallery, Viena / 2012 Halle Des Expos, Saint Lo, Franţa / Barique Art 2, I.C.R. Budapesta / Espace La Gare, Resistances 1, Mericourt, Franţa / Espace La Gare, Re- sistances 2, Mericourt, Franţa / 2012 “7’’ Usine Utopik,Tessy / Vire, Franţa / 2012 Karlsruhe, Bundesregierung Galerie / 2011, Maison Des Arts, Le Barcares, Franţa / Barrique Art, Muzeul De Artă, Timişoara / Gărâna 1, Muzeul De Artă, Timişoara.

Organizator: ATELIER 030202
Parteneri: Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt, FADT
Sponsor: Murfatlar România SA
Parteneri mediaAgentiadecarte.ro, Radio România Cultural, Senso TV, TV City, Cultura, ArtClue, Revista ARTA Modernism.ro