11.11.17

Drink the Pink

scroll down for english

DRINK THE PINK
Silvia Costin / Diana Manole / Sorin Maxim

9 noiembrie - 10 decembrie 2017
Vernisaj: joi, 9 noiembrie 2017, între orele 19.00 - 22.00 
ATELIER 030202 (Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti

Coordonator Atelier 030202: Mihai Zgondoiu
Expoziția este organizată în parteneriat cu galeria Rotenberg-Uzunov


'drink the pink' este un test citologic prelevat și rearanjat la capete narative, vag viciate. Morfologia este sugestivă pentru ambiguitatea termenilor de 'natură', 'natural'.

Cel puțin pentru moment.

Omniprezentă și insidioasă, natura manufacturată este simularea unei naturi care nu a existat. Biotehnologia reprezintă un avans științific prin care design-ul uman creează o autenticitate artificială, provocatoare. 
Abilitatea de a transfera o anume trăsătură de la o creatură la alta, cu un scop, este principiul biologiei sintetice. 
În căutarea unui echilibru între tehnologie și umanitate, fertilizarea in vitro, de exemplu, oferă răspunsuri oblice și aduce un nou tip de sensibilitate. Nu e sigur dacă tehnologia ne poate ajuta să ne întoarcem la un mod mai natural de a trăi. Perplexă față de presupusa normalitate, natura devine din nou natură prin haos aleatoriu și consecințe neintenționate.


Organizator: ATELIER 030202
Parteneri:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt,
                Galeria Rotenberg-Uzunov
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, Revista Zeppelin, ArtWall, Feeder.ro

......................................................................................................................................................

DRINK THE PINK
Silvia Costin / Diana Manole / Sorin Maxim

November 9 - December 10, 2017
Opening: Thursday, November 9, 2017, from 19.00 to 22.00
ATELIER 030202 (Sala Nouă TC), Sfanta Vineri Street nr. 11, Bucharest

Coordinator Atelier 030202: Mihai Zgondoiu
The exhibition is organized in partnership with the Rotenberg-Uzunov Gallery'drink the pink' is a cytological test, extracted out of its original context; its narrative lines rearranged, and vaguely corrupted. The morphology is suggestive of an ambiguity around words such as ‘nature’ or ‘natural’.

at least for the moment.

omnipresent and insidious, manufactured nature is a simulation of a nature that was never there. Biotechnology is the scientific development through which human design creates an artificial, provocative authenticity. The ability to transfer a certain trait from one creature to another, with a purpose, is the principle of synthetic biology. In search of an equilibrium between technology and humanity, in vitro fertilisation, for example, offers oblique answers and brings about a new type of sensibility. It is doubtful whether technology can help us return to a more natural way of living. Perplexed in front of a supposed normality, nature becomes nature again through aleatory chaos and unintentional consequences.


Organizing: ATELIER 030202
Partners:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt,
                Galeria Rotenberg-Uzunov
Media partners: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue,   
                           Revista ARTA, Modernism.ro, Revista Zeppelin,   
                           ArtWall, Feeder.ro3.10.17


INCREAT
Instalație pentru cuvintele dinainte de cuvinte
Raluca Băjenaru

6 octombrie - 4 noiembrie 2017
Vernisaj: vineri, 6 octombrie 2017, între orele 21.00 - 03.00 
ATELIER 030202 (Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti
facebook event: https://www.facebook.com/events/1090422501092960/
Coordonator Atelier 030202: Mihai Zgondoiu
Expoziția este selectată în NAG#11 (Noaptea Albă a Galeriilor - București)

„INCREAT. Instalație pentru cuvintele dinainte de cuvinte” este o sculptură suspendată formată din aproximativ 60 de kilograme de cuie ruginite, îndoite, recuperate din diverse construcții și obiecte vechi din Franța, Grecia și România. Structura volatilă, imprecisă aduce în discuție limitele limbajului ca instrument pentru crearea intersubiectivității, limitele scrierii ca tehnică folosită împotriva uitării și jocul cu diverse tipuri de timp – anularea metaforică a gravitației surprinde timpul calitativ, nu pe cel cantitativ, transformând micile obiecte în desen al hazardului. Proiectul cuprinde sculptură, fotografie și video. 
Raluca Băjenaru este absolventă UNARTE București (licență și master). A participat în ultimii ani la diverse proiecte de rezidență artistică în Franța (Strasbourg – Haute Ecole des Arts du Rhin), Olanda (Amsterdam – Gerrit Ritveld Academie), Macedonia (Brashnar Creative Project), Indonezia (Institut Seni Yogyakarta).
Raluca dezvoltă proiecte din sfera instalației, performance-ului, intervenției în spațiul public, land art.  ”INCREAT”este cea de-a doua expoziție personală a artistei în București, după ”Arheologie senzuală” (Centrul de artă MORA), prezentată ca urmare  a câștigării apelului de proiecte MORA Emerging 2016. 

Organizator: ATELIER 030202
Parteneri:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Sponsor: Farmaceutica Remedia S. A.
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, 
Revista Zeppelin, ArtWall, Feeder.ro, Art7

GOLDEN FRAME#9 / Saddo & LaCrimascroll down for english

GOLDEN FRAME#9
SADDO / live painting
LaCrima / live soundscaping trap vibes
curator: Mihai Zgondoiu

Vernisaj: joi, 24 august 2017, între orele 17.00-22.00 
ATELIER 030202 (Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti

GOLDEN FRAME 030202 este un spațiu de artă experimentală situat în curtea Galeriei de Artă Contemporană ATELIER 030202 din București (Sala Nouă a Teatrului de Comedie, str. Sfânta Vineri nr. 11).
GOLDEN FRAME 030202 este o ramă aurie de tablou clasic cu dimensiunile de 200x300 cm, montată pe zidul galeriei ATELIER 030202. În acest spațiu-ramă artiștii vor performa prin diferite forme de exprimare vizuală și experimentală.
GOLDEN FRAME 030202 încurajează şi sprijină tineri artişti vizuali și creatori de muzică contemporană proeminenţi pentru spaţiul artistic românesc și internațional. Sprijină creaţia contemporană în ariile tematice ale artelor vizuale de nișă, ale artelor muzicale şi spectacolului viu; crează un patrimoniu cultural imobil cu valoare inovativă (lucrari de artă contemporană, documentare video de profil, interviuri artiști); încurajează practici artistice participative şi dezvoltarea de noi forme de expresie artistică (performance-uri, improvizaţii live de sunet și imagine); propune un experiment artistic vizual, muzical, performativ de valoare pentru schimbarea mentalităţilor, pentru plu ralitate estetică şi diversitate culturală.
Proiectul abordează un format participativ, care asigură implicarea activă a publicului. Actul creator devine public. Actul creator devine spectacol!

Născut în România (1981), în prezent stabilit în București, artistul contemporan Saddo (Raul Oprea) este foarte schimbator în ceea ce privește stilul, tehnica și subiectele alese. Jonglează cu picturi pe pânză pentru galerii, murale de mari dimensiuni și ilustrații comisionate pentru diferiți clienți sau branduri.
Lucrările sale sunt un mix între gustul său pentru pictori ca Rousseau, Bosch, Walton Ford, Mattisse, miniaturi iraniene sau covoare asiatice, și experiența sa de street artist, vizibilă în înclinația spre ilustrația contemporană, arta decorativă, hip-hop, și cultura urbană. Mai multe detalii puteți găsi pe www.saddo.ro

LaCrima este un colectiv de bounty-hunteri melomani care s-au întors din viitor. LaCrima este un proiect modular în formula audio alpha: SosuBeniMironov. Ei vor delecta cu o paletă sinestezică variată ca un bufet suedez, și vor mixa și trapmixa live din faboulosul ghetto utopian astfel generând lichidul ambiotic în care Saddo va fi inundat și conectat: chopped  and screwed, cloud, post trap, elevator sex music, pavel coruț, seapunk interlop, ceaiuri, stelian fulga, elisabeta polihroniade beats, irina margareta nistor rap. Mai multe detalii puteți găsi pe https://www.facebook.com/lacrima187/ / https://soundcloud.com/sosusosusosu

Program co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Organizator: ATELIER 030202
Parteneri:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Parteneri strategici: Asociația Brand Minds, Fundația Herczeg
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, 
Revista Zeppelin, ArtWall, Feeder.ro


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


GOLDEN FRAME#9
SADDO / live painting
LaCrima / live soundscaping trap vibes
curator: Mihai Zgondoiu

Opening: Thursday, August 24, 2017, from 17.00-22.00
ATELIER 030202 (Sala Nouă TC), Sfânta Vineri Street no. 11, Bucharest


GOLDEN FRAME 030202 is an experimental art space situated in the court of the Contemporary Art Gallery ATELIER 030202, Bucharest (The New Hall of the Comedy Theatre, 11 Sfanta Vineri Street).
GOLDEN FRAME 030202 is a 200x300 cm classic golden frame painting, installed on the wall of ATELIER 030202 Gallery. Within this framework, artists will perform by different means of visual and experimental expression.
GOLDEN FRAME 030202 aims on encouraging and supporting prominent young visual artists and contemporary music creators on the Romanian and international art market. It supports contemporary creation within the thematic fields of niche visual arts and musical and performance arts; it creates a standing cultural and innovative heritage (contemporary art works, art video-documentaries, artists interviews); it encourages engaging art practices and development of new forms of artistic expression (performances, sound and image live improvisations); it provides a valuable visual, musical and performative experience to change mindsets and to offer aesthetic plurality and cultural diversity.
The project has an engaging approach that ensures the active involvement of the public. The creative act becomes public. The creative act turns into a show!

Romanian born (1981) contemporary artist Saddo, currently based in Bucharest, has a labile way with style, techniques and subjects. He juggles between paintings on canvas for galleries, large scale murals and commission illustrations for different projects and brands.
His work mixes his taste for painters like Rousseau, Bosch, Walton Ford, Matisse, Iranian miniatures or Asian carpets, with his street art formation, visible in his love of contemporary illustration, decorative arts, hip hop and urban culture. More details can be found on www.saddo.ro

LaCrima is a collective of melomaniac bounty hunters from the future. A modular project in an audio alpha formula: Sosu, Beni, Mironov. They will entertain you with a synesthetic palette as diverse as a Swedish buffet, they will live mix and trapmix bits from the fabulous utopian ghetto, thus generating the amniotic fluid in which Saddo will be flooded and connected to: chopped and screwed, cloud, post trap, elevator sex music, pavel corut, shady seapunk, stelian fulga tea, elisabeta polihroniade beats, irina margareta nistor rap. More details can be found on https://www.facebook.com/lacrima187/ / https://soundcloud.com/sosusosusosu

Program co-funded by The National Cultural Fund Administration (AFCN)

Organizing: ATELIER 030202
Partners:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Strategic partners: Asociația Brand Minds, Fundația Herczeg
Media partners: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, 
Revista Zeppelin, ArtWall, Feeder.ro

25.7.17

GOLDEN FRAME#8 / Adrian Preda & Moduler


GOLDEN FRAME#8
Adrian Preda / live painting
Moduler / live experimental music 
curator: Mihai Zgondoiu

Vernisaj: miercuri, 26 iulie 2017, între orele 17.00-22.00, 
ATELIER 030202 (Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, BucureştiGOLDEN FRAME 030202 este un spațiu de artă experimentală situat în curtea Galeriei de Artă Contemporană ATELIER 030202 din București (Sala Nouă a Teatrului de Comedie, str. Sfânta Vineri nr. 11).
GOLDEN FRAME 030202 este o ramă aurie de tablou clasic cu dimensiunile de 200x300 cm, montată pe zidul galeriei ATELIER 030202. În acest spațiu-ramă artiștii vor performa prin diferite forme de exprimare vizuală și experimentală.
GOLDEN FRAME 030202 încurajează şi sprijină tineri artişti vizuali și creatori de muzică contemporană proeminenţi pentru spaţiul artistic românesc și internațional. Sprijină creaţia contemporană în ariile tematice ale artelor vizuale de nișă, ale artelor muzicale şi spectacolului viu; crează un patrimoniu cultural imobil cu valoare inovativă (lucrari de artă contemporană, documentare video de profil, interviuri artiști); încurajează practici artistice participative şi dezvoltarea de noi forme de expresie artistică (performance-uri, improvizaţii live de sunet și imagine); propune un experiment artistic vizual, muzical, performativ de valoare pentru schimbarea mentalităţilor, pentru plu ralitate estetică şi diversitate culturală.
Proiectul abordează un format participativ, care asigură implicarea activă a publicului. Actul creator devine public. Actul creator devine spectacol!

Adrian Preda (n. 1985) trăiește și lucrează în București. A absolvit Universitatea de Arte, București, secția Grafică în 2008 și a obținut masteratul în cadrul aceluiași departament în 2010. O temă centrală a sa o constituie relația dintre om și celelalte specii ale regnului animal, relație care este definitorie pentru dezvoltarea animalului uman, de la făurirea uneltelor și armelor de vânătoare până la manifestările spirituale și artistice. De asemenea, artistul explorează natura și cosmosul în sens mai larg, fiind interesat de tipare de creștere și evoluție. Aceste preocupări s-au materializat în lucrări de pictură și obiect prezentate în expoziții personale și de grup, atât în România cât și în alte țări, laolaltă cu participări în tabere de creație. Expoziții personale (selecție): Despre corpuri cerești - H’art Appendix, Bucureşti (2015); Tir cu boi - H’art Gallery, Bucureşti (2012);  Stint - Atelier 35, Bucureşti (2011); Fashion Prey - Atelier 35, Bucureşti (2009). Expoziții de grup (selecție): Don’t Sweat the Technique – Lateral Artspace, Cluj (2016); NAG Retrospect: Memory Leaks – ARCUB, Bucureşti (2016); Artistul la 30 de ani – Arcub, Bucureşti (2016); Extension.ro – Triumph Gallery, Moscova (2016); Noul Figurativ - Victoria Art Center, Bucureşti (2011); Figure In, Figure Out - LC Foundation, Centru de Artă Contemporană, Bucureşti (2011); Zoomania.ro - Muzeul National de Artă Contemporană, București (2010); Nu te supăra, frate! - Point Contemporary, Bucureşti (2009). https://adrianpreda.ro

Moduler exploreaza legatura dintre vibratie - ritm / analog - digital / mecanic - organic.
In spatele acestui proiect se afla Dinu Ivancu (n. 1985) sound designer si compozitor la Good Hands (Movie Trailer Company).
Pe lângă muzică, Dinu a fost calificat ca arhitect și a lucrat la diverse proiecte locale/naționale sau internaționale de la instalații la festivaluri și chiar proiecte de regenerare urbana precum hibridul club/muzeu de la IRA Câmpina.
Ca Moduler folosind sunete din diverse surse si tratandu-le ca module interschimbabile intr-un mediu de improvizatie live controlata, se incearca descrierea unui concept sau a unei stari.
Sursele pot fi inregistrari din mediul inconjurator/found sounds, sinteza si procesare digitala/analog, instrumente digitale/acustice etc. https://soundcloud.com/moduler


Program co-finanțat de: Administrația Fondului Cultural Național.

Organizator: ATELIER 030202
Parteneri:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Parteneri strategici: Asociația Brand Minds, Fundația Herczeg
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, 
Revista Zeppelin, ArtWall, :re:art

GOLDEN FRAME#7 / Kitra & Akim#


GOLDEN FRAME#7
KITRA/ live painting
AKIM# / live playing bass music & future beats
curator: Mihai Zgondoiu


Vernisaj: joi, 29 iunie 2017, între orele 17.00-22.00 
ATELIER 030202 (Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti


GOLDEN FRAME 030202 este un spațiu de artă experimentală situat în curtea Galeriei de Artă Contemporană ATELIER 030202 din București (Sala Nouă a Teatrului de Comedie, str. Sfânta Vineri nr. 11).
GOLDEN FRAME 030202 este o ramă aurie de tablou clasic cu dimensiunile de 200x300 cm, montată pe zidul galeriei ATELIER 030202. În acest spațiu-ramă artiștii vor performa prin diferite forme de exprimare vizuală și experimentală.
GOLDEN FRAME 030202 încurajează şi sprijină tineri artişti vizuali și creatori de muzică contemporană proeminenţi pentru spaţiul artistic românesc și internațional. Sprijină creaţia contemporană în ariile tematice ale artelor vizuale de nișă, ale artelor muzicale şi spectacolului viu; crează un patrimoniu cultural imobil cu valoare inovativă (lucrari de artă contemporană, documentare video de profil, interviuri artiști); încurajează practici artistice participative şi dezvoltarea de noi forme de expresie artistică (performance-uri, improvizaţii live de sunet și imagine); propune un experiment artistic vizual, muzical, performativ de valoare pentru schimbarea mentalităţilor, pentru plu ralitate estetică şi diversitate culturală.
Proiectul abordează un format participativ, care asigură implicarea activă a publicului. Actul creator devine public. Actul creator devine spectacol!
www.atelier030202.ro / www.atelier030202.blogspot.ro


KITRA sau Nicu Dută s-a născut în 1981, la Târgoviște. În 2012 a absolvit cursurile Universității Naționale din București, secția grafica, cu diploma de master în arte vizuale. Kitră balansează cu ușurință între experimental și tradițional, arta sa abordând o arie largă de tehnici artistice de la ilustrație, toy design, artă urbană și graphic design. www.kitrakitra.com
Hasan Nasser aka AKIM# a început producția de muzică electronică sub numele de "Grooveoholics" în 1996. Între 2002 - 2010 activează în "Sunday People", trupă cu care lansează trei albume dintre care al 2-lea, "Telepathically in Love" - 2004, este scos la casa de discuri a trupei De Phazz, ("Phazzadelic"). Au urcat pe scenă cu Róisín Murphy și au facut remixuri pentru artisti precum Billie Holiday și Bryan Ferry. Începând cu anul 2010 ia naștere proiectul solo Akim#, concertând alături de Ony Aihun, Saul Williamsl, sau Ghostpoet ca support act în cadrul turneului din Germania. Cele mai recente remixuri au fost pentru robots dont sleepCocoRosie, Ghostpoet, TélépopmusikNick Van Gelder și Crystal Fighters. AKIM# este un proiect de bass music & future beats. https://www.mixcloud.com/Akim-H-Music/ http://soundcloud.com/akimhash


Program co-finanțat de: Administrația Fondului Cultural Național.

Organizator: ATELIER 030202
Parteneri:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Sponsor: Asociația Brand Minds
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA,   
                           Modernism.ro, Revista Zeppelin, ArtWall, The re:art