16.7.19

Translucidity / Iva Ruse & Diana Seresfor english please scroll down

RO/
Translucidity
Iva Ruse & Diana Seres

29 iunie - 1 iulie 2019
ATELIER 030202 - spațiu de artă contemporană
(Sala Nouă TC, str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti)
fb event: https://bit.ly/2ZFXjXA
Vernisaj: 29 iunie 2019, între orele 19:00 - 21:00

"Translucidity" le aduce împreună pe Iva Ruse și Diana Seres cu două proiecte de licență ce prezintă femeia din perspective diferite, odată ca ființă vulnerabilă în fața audienței și odată ca o interpretare vizuală proprie, având ca punct de plecare un text literar.

Iva Ruse – “Korpos”
Imaginea femeii continuă să reflecte fanteziile și temerile care se nasc din ființa noastră umana ca și corpuri vulnerabile. Trupul nu este limitat de piele, asta dacă ne raportăm la piele ca fiind un recipient pentru sine, ci mai degrabă corpurile noastre se extind întotdeauna și se conectează cu alte corpuri, umane și non-umane, la practici, tehnici, tehnologii și obiecte care produc diferite tipuri de corpuri.
Scopul proiectului este acela de expunere fizică și spirituală, alături de depășirea proprilor limite și acceptarea nesiguranțelor dezvoltate, astfel autoportretul devine mediu de exprimare, fiind prezentat sub forma unei instalații fotografice.

Diana Seres - "Ekphrasis"
Reprezentarea este procesul psihic de cunoaștere care reproduce sub formă de imagini concrete obiecte absente pornind de la experiența perceptivă păstrată în memorie. În cazul proiectului prezent, reprezentarea constă în transpunerea a ceva existent, anume a textului literar "Levana and Our Ladies of Sorrow" de Thomas de Quincey, în imagini.
Figura feminină are astfel rolul de a contura propria-i viziune asupra textului și mai ales asupra acestor trei surori care sunt văzute drept suferințe ale inimii omului îmbrăcate însă cu atribute umane, printr-un proces ce cuprinde teorii ale conceptului de "frumos" și tot ceea ce ține de frumusețea vizuală.

Organizator: ATELIER 030202
Parteneri:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt, UNArte
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, Revista ARTA, Modernism.ro, ArtWall, Feeder.ro

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ENG/
Translucidity
Iva Ruse & Diana Seres

June 29 - July 1, 2019
ATELIER 030202 - Contemporary Art Space
(Sala Nouă TC, 11, Sfânta Vineri Street, Bucharest)
Opening: June 29, 2019, from 19:00 to 21:00

"Translucidity" brings together Iva Ruse and Diana Seres bachelor's degree projects wich present the woman in two different ways, one as a vulnerable being and another as a visual interpretation, having a literary text as a starting point.


Iva Ruse – “Korpos”
The image of the woman continues to reflect the fantasies and fears that are born of our human being as vulnerable bodies. The body is not limited by the skin, that is if we refer to the skin as a container for ourselves, but rather our bodies always extend and connect to other humans and non-human bodies to practices, techniques, technologies and objects that produce different types of bodies.
The self becomes the main subject, the project goal being to overcome its own limits and to accept the developed uncertainties, along with physical and spiritual exposure, thus the self-portrait becomes the medium of expression, being presented as a photography installation.

Diana Seres - "Ekphrasis”

Representation is the psychic process of knowledge that reproduces in the form of concrete images absent objects from the perceptive experience stored in memory. In the case of the present project, the representation consists in the transposition of something existing, the literary text "Levana and Our Ladies of Sorrow" by Thomas de Quincey, into pictures.
The feminine figure has the role of shaping her own vision of the text and especially on these 3 sisters who are seen as sufferings of the human heart clothed with human attributes, through a process comprising theories of visual beauty.

Organizers: ATELIER 030202
Partners:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt, UNArte
Media partners: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, Revista ARTA, Modernism.ro, ArtWall, Feeder.ro