17.5.14

#4 GOLDEN FRAME 030202 & ROcadaRO

1. "4# Golden Frame 030202"
Dan Raul Pintea (live painting) & Bogdan Rancea (electronic performance) / curator Mihai Zgondoiu
eveniment în curtea galeriei
2. "ROcada"
Cosmin Paulescu (foto, obiect-instalație)
eveniment în interiorul galeriei

Vernisaj: vineri, 23 mai 2014, ora 18.00, ATELIER 030202 (Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti

Aceste proiecte vizuale sunt selectate în NAG#8 (Noaptea Albă a Galeriilor) și sunt evenimente paralele în BB6 (Bucharest Bienale 6).
NAG#8
http://ancapoterasu.us3.list-manage1.com/track/click?u=c3ab165c0863884945759ec82&id=1f9e8fe95e& e=5662b7a051
BB6 http://ancapoterasu.us3.listmanage.com/track/click?u=c3ab165c0863884945759ec82&id=40f60a3995&e=5662b7a051
http://www.atelier030202.blogspot.ro

GOLDEN FRAME 030202 este un spațiu de artă experimentală situat în curtea Galeriei de Artă Contemporană ATELIER 030202 din București (Sala Nouă a Teatrului de Comedie, str. Sfânta Vineri nr. 11).
GOLDEN FRAME 030202 este o ramă aurie de tablou clasic cu dimensiunile de 200x300 cm, montată pe zidul galeriei ATELIER 030202. În acest spațiu-ramă artiștii vor performa prin diferite forme de exprimare vizuală și experimentală.
GOLDEN FRAME 030202 încurajează şi sprijină tineri artişti vizuali și creatori de muzică contemporană proeminenţi pentru spaţiul artistic românesc și internațional. Sprijină creaţia contemporană în ariile tematice ale artelor vizuale de nișă, ale artelor muzicale şi spectacolului viu; crează un patrimoniu cultural imobil cu valoare inovativă (lucrari de artă contemporană, documentare video de profil, interviuri artiști); încurajează practici artistice participative şi dezvoltarea de noi forme de expresie artistică (performance-uri, improvizaţii live de sunet și imagine); propune un experiment artistic vizual, muzical, performativ de valoare pentru schimbarea mentalităţilor, pentru pluralitate estetică şi diversitate culturală.
Proiectul abordează un format participativ, care asigură implicarea activă a publicului. Actul creator devine public. Actul creator devine spectacol!

Proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Dan Raul Pintea s-a născut la Sibiu în 1981. In 2004 a absolvit Facultatea de Arte Plastice, departamentul de Grafică al Universităţii de Arte şi Design, Cluj Napoca, unde și-a susținut şi masteratul în 2006. A lucrat un an în cadrul Universităţii ca şi tehnician serigraf dar văzând că nu-şi poate dezvolta propriile proiecte s-a intors in Sibiu, pentru a-şi putea prioritiza gândurile.
Devenind conştient de puterea lor a devenit interesat să le exprime prin mijloace vizuale cât mai directe şi eficiente. Per ansamblu abordările sale artistice sunt mai degraba atipice dar în acelaşi timp reflectă situaţia inocularii în cultură şi societies.
Începând cu 2007 a expus în galerii precum Sala Dalles (RO), Ivan Gallery (RO), 26 Gallery (RO), Anca Poterasu Gallery (RO), Victoria Art Centre (RO), Trypthycon (DE), 115 Gallery (RO), Visual Kontakt (GER), Program Gallery (POL), Pavilion (RO), Studiobruck (RO), Steambox (IRL).
În 2010-2013 a fost reprezentat de Anca Potersau Gallery, alături de care a participat la Preview Art Fair din Berlin, în 2011.
Acum locuieste şi lucrează în Sibiu. www.pinteadanraul.com

Bogdan Rancea este artist vizual de mai bine de șapte ani, adus aici de entuziasmul pentru arta vizuală, dar și de pasiunea pentru muzica electronică. În ultimii patru ani, a început cursuri de pian și armonie și a descoperit  complexitatea muzicii clasice, care acum prinde contur în noile sale colaje muzicale ori compoziții.
Puteți regăsi o parte din experimentele sale de compoziție pe pagina de Soundcloud. https://soundcloud.com/rancea

………………………………………………………………………………………......................

ROcada este o metafora vizuală ce prezintă într-un mod ironic strategii contextuale ale politicii autohtone. Acestea sunt personalizate sub forma unui joc de șah ce preia forma hărții României. ROcada de față nu ține cont de culoarea jucătorului. Ea se produce între cele două tabere în plină competiție. ROcada este însăși personificarea Lupului care își schimbă blana, dar năravul nu.

Cosmin Paulescu aka Cozo, s-a născut în Craiova în anul 1970. În 1996 a absolvit Academia Națională de Arte din București la secția Artă Murală, clasa Prof. Ion Stendl. După absolvire obține o bursă  de studii postuniversitare la Academia Rietveld din Amsterdam, Olanda.
Din 1997 este cadru didactic la Universitatea Națională de Arte din București iar în prezent este Conf. Univ. Dr.,Decan al Facultății de Arte Decorative și Design. S-a făcut remarcat la începutul anilor ‘90  datorită performanțelor sale artistice neconvenționale, activând cu precadere în zona instalației și a performance-ului.

Organizator: ATELIER 030202
Parteneri:Teatrul de Comedie, Clubul UNESCO-Adolescenţii, Asociaţia Euro CulturArt, APAU Ritual
Sponsor: Murfatlar România SA
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, Senso TV, Cultura, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, TV CityENG

1. "4# Golden Frame 030202"
Dan Raul Pintea (live painting) & Bogdan Rancea (electronic performance) / curator Mihai Zgondoiu
event in the courtyard gallery
2. "ROcada"
Cosmin Paulescu (photo-object installation)
event in the gallery

Opening: Friday, May 23, 2014, 18:00 Atelier 030202 (Sala Noua TC), Sfanta Vineri st. no. 11, Bucharest

This visual projects are selected in NAG#8 (White Night of the Galleries) and there are parallel event in BB6 (Bucharest Bienale 6).
NAG#8
http://ancapoterasu.us3.list-manage1.com/track/click?u=c3ab165c0863884945759ec82&id=1f9e8fe95e& e=5662b7a051
BB6 http://ancapoterasu.us3.listmanage.com/track/click?u=c3ab165c0863884945759ec82&id=40f60a3995&e=5662b7a051
http://www.atelier030202.blogspot.ro

GOLDEN FRAME 030202 is an experimental art space situated in the court of the Contemporary Art Gallery ATELIER 030202, Bucharest (The New Hall of the Comedy Theatre, 11 Sfanta Vineri Street).
GOLDEN FRAME 030202 is a 200x300 cm classic golden frame painting, installed on the wall of ATELIER 030202 Gallery. Within this framework,  artists will perform by different means of visual and experimental expression.
GOLDEN FRAME 030202 aims on encouraging and supporting prominent young visual artists and contemporary music creators on the Romanian and international art market. It supports contemporary creation within the thematic fields of niche visual arts and musical and performance arts; it creates a standing cultural and innovative heritage (contemporary art works, art video-documentaries, artists interviews); it encourages engaging art practices and development of new forms of artistic expression (performances, sound and image live improvisations); it provides a valuable visual, musical and performative experience to change mindsets and to offer aesthetic plurality and cultural diversity.
The project has an engaging approach that ensures the active involvement of the public. The creative act becomes public. The creative act turns into a show!

Cultural project funded by the National Cultural Fund Administration.

Dan Raul Pintea (b.1981) is a romanian artist.
In 2004 graduated fine arts at the University of Arts and Design from Cluj Napoca (RO), were he also sustained his MA in 2006. He worked there for a year as an Silskscreen Tehnician, but seeing that can't develop personal projects he returned home, to prioritize his thoughts.
Aware of their power he quickly becamed interested in expressing them trough direct, efficient, visual tools. His work and overall approach to art is rather untypical but at the same time they reflect inoculation situation in culture and society.
Since 2007 he exhibited at Sala Dalles (RO), Ivan Gallery (RO), 26 Gallery (RO), Anca Poterasu Gallery (RO), Victoria Art Centre (RO), Trypthycon (DE), 115 Gallery (RO), Visual Kontakt (DE), Program Gallery (PL),  Pavilion (RO), Studiobruck (RO), Steambox (IRL)
In 2010 - 2013 was represented by Anca Potersau Gallery, with whom he participated in the 2011 Preview Berlin Art Fair.
Now he lives and works in Sibiu. www.pinteadanraul.com

Bogdan Rancea is a visual artist for more than 7 years, brought here by his enthusiasm for visual arts and by a huge passion for electronic music as well.In the last four years he started taking piano and music lessons and discovered the more complex paths of classical music, that is now starting to take shape in his new music collages and compositions.
You can find his first experimentations with producing on his Soundcloud page even though he still has a long road ahead. https://soundcloud.com/rancea

………………………………………………………………………………………..........................

ROcada (Castling) is a visual metaphor that presents in an ironical mode contextual strategies of native policy. These are personalized as a chess game that takes the shape of Romanian map. This castling doesn't take care  of player's colour. It takes place between  the two camps in full competition. ROcada  is the very personification of the Wolf that changes its fur but not its character.

Cosmin Paulescu aka Cozo, was born in 1970 in Craiova. In 1996 he graduated at the National Academy of Arts in Bucharest, the department of Mural Art, the class of professor Ion Stendl. After graduation he obtains a postgraduate scholarship at the Rietveld Academy in Amsterdam, Holland.
Since 1997 he is teaching at the National University of Arts in Bucharest, and currently he is Lecturer, PhD and Dean of the Faculty of Decorative Arts and Design. He made himself noteworthy in the early '90 due to his unconventional artistic performances, activating especially in the installation and perfomance area.


Organizer: ATELIER 030202
Parteners:Teatrul de Comedie, Clubul UNESCO-Adolescenţii, Asociaţia Euro CulturArt, APAU Ritual
Sponsor: Murfatlar România SA

Media parteners: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, Senso TV, Cultura, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, TV City