1.9.14

TRINITY: PINOCCHIO, PIETA AND THE SELF / Theo Pelmus


RO
TRINITY: PINOCCHIO, PIETA AND THE SELF
Theo Pelmuș

(video-performance live)
Marți, 2 septembrie 2014, ora 20:30 - 21:30, ATELIER 030202 (Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti

Coordonator Atelier 030202: Mihai Zgondoiu

www.atelier030202.ro
facebook event: https://www.facebook.com/events/329416217236212/?source=1

“Proiectul “Trinity: Pinocchio, Pieta and the Self”, prezentat la Galeria Atelier 030202, investighează relațiile ambigue față de credință, prin crearea de realități convulsive, care colapsează într-o baie vâscoasă de reprezentări iconice ale sacrului și profanului.
Punctul de plecare al acestui proiect performativ este noua realitate care are loc în România, în care religia și statul se interesectează în domeniul social.
Cu proiectul “Trinity: Pinocchio, Pieta and the Self”, voi încerca să investighez și să pun în dialog două tendințe ideologice extremiste: una care aparține profanului, iar cealaltă care aparține sacrului. În acest context, realitatea românească se dovedește a aparține barocului, baroc care se reflectă în mod intrinsec în arta mea. La nivel formal, acest proiect de multimedia și performance investighează intersecția dintre new media, tehnologie și performance, sub umbrela de glamour și exces, sacru și profan. Proiecțiile video, care sunt parte din performance, au o caracteristică interactivă. Spațiul creat este într-o continuă transformare și mișcare. Folosind “wireless technology’ și ‘wearable technology”, controlez și modific prin mișcările mele performative sunetul și imaginile din proiecțiile video. Aceste strategii performative pe care le adopt, ma ajută să creez un aspect de magie și iluzie. În scopul de a crea aspectul multisenzorial al acestui proiect performativ, folosesc MAXMSP, Resulume, XBees module wireless, dezvoltate în colaborare cu tehnicianul meu, Ken Campbell."
(Theo Pelmuș)

“Theo Pelmuș este un artist performativ care lucrează în zona de interesecție dintre arta performativă și tehnologie. El a primit nenumarate fonduri de la Ontario Arts Council (2006, 2009), City of Ottawa (2009. 2012), Canada Council for the Arts (2012, 2014). Proiectele lui au fost prezentate național și internațional, în Bogota, New York, Copenhaga și București. Theo deține un masterat în pictură la Universitatea Națională de Arte – București și un masterat în performance art la Universitatea de Arte din Ottawa, Canada. În prezent locuiește în Canada și este un participant activ în scena artistică din Winnipeg, Ottawa și Toronto. Procesul meu de lucru se poate defini ca o construcție și deconstrucție a unei identități neo-baroce. În performance-urile și video-urile mele creez spații baroce multisenzoriale care combină elemente din sculptură, teatru absurd, video structuralist și operă viscerală. Aspectul multisezorial al artei mele performative și video este obținut prin folosirea “wearable technology” și “new media”.”
www.theopelmus.com

Un proiect sprijinit de Canada Arts Council și Atelier 030202.
Organizator: ATELIER 030202
Parteneri:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Sponsor: Murfatlar România SA, Canada Arts Council
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, Senso TV, TV City, Cultura, ArtClue, Revista ARTA Modernism.ro.................................................................................................................................
ENG


TRINITY: PINOCCHIO, PIETA AND THE SELF
Theo Pelmuș

(live performance video)
Tuesday, September 2, 2014, at 8:30 p.m. to 9:30 p.m., ATELIER 030202 (Sala Noua TC) at Sfanta Vineri no. 11, Bucharest

Atelier 030202 Coordinator: Mihai Zgondoiu
www.atelier030202.ro
facebook event: https://www.facebook.com/events/329416217236212/?source=1

"The project Trinity: Pinocchio, Pieta and the Self, which I am presenting at Atelier 030202 Gallery, investigates the idea of ambiguous relations towards belief, by creating multi-layered realities that collapse into a visual bath of the sacred and profane iconic representations.
The starting point of this project is the new reality that takes place in Romania, in which religion and State intersect in the social realm.
With Trinity: Pinocchio, Pieta and the Self project, I will try to investigate and put in dialog the two ideological extremist Romanian tendencies: one that belongs to the profane and the other to the sacred. Within this context, turns out that the Romanian reality belongs to the Baroque framework, which is intrinsically reflected in my work. Formally, this project investigates the intersection of new media, technology and performance art, under the appearance of glamour and excess, of sacred and profane. The video projections, part of the performance presentations, have an interactive feature, thereby the created space is in constant transformation and movement.
Using wireless and wearable technology, I am able to control through my performing movements, the appearance and sound of the video projections among the space. These techniques are used in order to create the notion of magic and illusion. In order to create the multisensory aspect of this performance project, I use MAXMSP, Resolume, XBees wireless modules, developed through collaboration with my technician, Ken Campbell."
(Theo Pelmus)

“Theo Pelmus is a performance artist who has received several awards for an emerging artist and integrated arts, from the Ontario Arts Council (2006; 2009), the Dennis Tourbin Fund for emerging artist in performance art (2007) and an emerging artist grant from the City of Ottawa (2009, 2012). He has exhibited nationally and internationally, including shows in Bogota, New York, Copenhagen and the Bucharest Biennial. Theo has a BFA and MFA from the University of Fine Arts in Bucharest and a second MFA at the University of Ottawa. He is an active participant in the Winnipeg, Ottawa and Toronto arts community. My process of work can be described as a continuous construction and deconstruction of slippery identity and gender. In my performance and videos, I create obscure multisensory Baroque environments that put together elements from sculpture, video, absurd theater and visceral opera in uncommon ways.
My art practice is achieved through innovative ways of using wearable technology and new media.”
www.theopelmus.com

A project supported by the Canada Arts Council and Atelier 030202.
Organizer: ATELIER 030202
Partners: Comedy Theatre, Association Euro CulturArt
Sponsor: Murfatlar Romania SA, Canada Arts Council
Media Partners: Agentiadecarte.ro, Radio Romania Cultural, Senso TV, City, Culture, ArtClue Magazine ART Modernism.ro