27.4.16

HUMANESQUE / Simona VilauHUMANESQUE
Simona Vilău
4 mai - 13 iunie 2016 
 
Coordonator Atelier 030202: Mihai Zgondoiu
Vernisaj: miercuri, 4 mai 2016, ora 19.00, ATELIER 030202 
(Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti
 
Scroll down for English
 
Expoziția Humanesque reunește lucrările pe pânză realizate de Simona Vilău în perioada 2014 - 2016. Aceasta este cea de-a șasea expoziție personală din ultimii zece ani și reprezintă o reîntoarcere la pictură, la solitudinea și lentoarea lucrului pe pânză. Deși artista a fost și este implicată în numeroase inițiative și întâmplări artistice, din postura de coordonatoare sau curatoare, având un comportament social racordat timpului său, în intimitatea atelierului sondează alte dimensiuni, mult mai simple și mai apropiate de un univers profund subiectiv, care variază de la o etapă existențială la alta. 
Pictura poate fi comparată cu un jurnal dezvoltat și proiectat pe parcursul vieții, în care înregistrează cele mai intense întâmplări și cele mai puternice imagini văzute sau inventate. După cum observa curatoarea Ioana Mandeal într-un eseu despre desenele Simonei Vilău, “în realitatea subiectivă descrisă de artistă, mișcările (sau rămășițele) vieții, intimitatea, relaționarea cu celălalt, măruntul și neînsemnatul zilei sunt (re)codificate permanent cu înțelepciunea unei priviri lenticulare de o deosebită intensitate emoțională, care pornește de la epiderma materiei, pentru a focaliza în profunzime și a o transcende.” 
Lucrările recente tratează teme ambigue și sensibile, inspirate dintr-o situație afectivă și socială nouă. “Maternitatea nu mă face o artistă mai bună, însă cu siguranță contribuie la îmbogățirea experienței mele artistice și o transformă în ceva omenesc, natural. (...) Copilul respiră regulat, perfect, a devenit a doua mea ființă. Îl aud respirând prin pereți, prin podea, prin sticlă, casa respiră odată cu el. Mama din mine e mulțumită atunci când copilul respiră.” (2016, fragment de jurnal)
 
Simona Vilău (n. 1983, Tîrgu-Jiu) este artistă și curatoare stabilită la București. A studiat pictură la Universitatea Națională din București, absolvind în 2006 licența la clasa profesorului Sorin Ilfoveanu și a asistentului acestuia, Alexandru Rădvan. A debutat în 2005 cu o expoziție personală, iar de atunci expune constant în diverse spații de artă contemporană din oraș. Mai multe despre activitatea sa profesională putem citi aici.
facebook event: http://bit.ly/1Ufqk6E


 
Organizator: ATELIER 030202
Parteneri: Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Sponsor: Murfatlar România SA
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, Senso TV, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, re:ART, Bucharest-tips.com
 

HUMANESQUE
Simona Vilau
May 4th - June 13th 2016 
 
Atelier 030202 coordinator: Mihai Zgondoiu
Opening: Wed, May 4th 2016, 7 PM,  ATELIER 030202 
(Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti
 
 
Humanesque is Simona Vilau’s sixth solo show and it comprises works on canvas from 2014-2016. It also represents her return to painting, to studio routine and solitude. Although she has been involved in many art projects and initiatives as a curator or coordinator, having an up-to-date social behaviour, the artist is preoccupied with a more intimate and simple approach on art in the loneliness of her studio.  
 
Her painting is projected like a life-long diary, where she depicts the most intense experiences and the most powerful known or invented images. As curator Ioana Mandeal observed in an essay about Simona Vilau’s drawings, “in the subjective reality she describes, the life movements or remains, the relationship with the others, the rope yarn and any insignificant fact of the day are permanently (re)codified through the wisdom of a lenticular outlook endowed with exquisite emotional intensity, which, starting from matter’s epidermis, focuses it in the depth and transcends it.” 
 
These recent works have ambiguous and sensitive themes, inspired by a new social and affective situation. “Maternity doesn’t make me a better artist, but it surely contributes to the enrichment of my artistic experience and it transforms it into something humanesque, natural. (...) The baby’s breathing is regulated, perfect, she became my second self. I hear her breathing through walls, through the floor, though the door’s glass, the whole house breathes along with her. The mother inside me is happy when the baby is breathing.” (2016, diary fragment)
 
Simona Vilau (b. 1983, Tirgu-Jiu) is an artist and curator based in Bucharest, Romania. She studied Painting at the National University of Arts from Bucharest, with professor Sorin Ilfoveanu and his assistant, Alexandru Radvan (class of 2006). She first opened a solo show in 2005, and since then she has been present, as an artist, in many contemporary art spaces around the city. More on her activity is to be found here.
facebook event: http://bit.ly/1Ufqk6E
 
Organizer: ATELIER 030202
Partners: Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Sponsor: Murfatlar România SA
Media partners: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, Senso TV, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, re:ART, Bucharest-tips.com