11.11.17

Drink the Pink

scroll down for english

DRINK THE PINK
Silvia Costin / Diana Manole / Sorin Maxim

9 noiembrie - 10 decembrie 2017
Vernisaj: joi, 9 noiembrie 2017, între orele 19.00 - 22.00 
ATELIER 030202 (Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti

Coordonator Atelier 030202: Mihai Zgondoiu
Expoziția este organizată în parteneriat cu galeria Rotenberg-Uzunov


'drink the pink' este un test citologic prelevat și rearanjat la capete narative, vag viciate. Morfologia este sugestivă pentru ambiguitatea termenilor de 'natură', 'natural'.

Cel puțin pentru moment.

Omniprezentă și insidioasă, natura manufacturată este simularea unei naturi care nu a existat. Biotehnologia reprezintă un avans științific prin care design-ul uman creează o autenticitate artificială, provocatoare. 
Abilitatea de a transfera o anume trăsătură de la o creatură la alta, cu un scop, este principiul biologiei sintetice. 
În căutarea unui echilibru între tehnologie și umanitate, fertilizarea in vitro, de exemplu, oferă răspunsuri oblice și aduce un nou tip de sensibilitate. Nu e sigur dacă tehnologia ne poate ajuta să ne întoarcem la un mod mai natural de a trăi. Perplexă față de presupusa normalitate, natura devine din nou natură prin haos aleatoriu și consecințe neintenționate.


Organizator: ATELIER 030202
Parteneri:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt,
                Galeria Rotenberg-Uzunov
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, Revista Zeppelin, ArtWall, Feeder.ro

......................................................................................................................................................

DRINK THE PINK
Silvia Costin / Diana Manole / Sorin Maxim

November 9 - December 10, 2017
Opening: Thursday, November 9, 2017, from 19.00 to 22.00
ATELIER 030202 (Sala Nouă TC), Sfanta Vineri Street nr. 11, Bucharest

Coordinator Atelier 030202: Mihai Zgondoiu
The exhibition is organized in partnership with the Rotenberg-Uzunov Gallery'drink the pink' is a cytological test, extracted out of its original context; its narrative lines rearranged, and vaguely corrupted. The morphology is suggestive of an ambiguity around words such as ‘nature’ or ‘natural’.

at least for the moment.

omnipresent and insidious, manufactured nature is a simulation of a nature that was never there. Biotechnology is the scientific development through which human design creates an artificial, provocative authenticity. The ability to transfer a certain trait from one creature to another, with a purpose, is the principle of synthetic biology. In search of an equilibrium between technology and humanity, in vitro fertilisation, for example, offers oblique answers and brings about a new type of sensibility. It is doubtful whether technology can help us return to a more natural way of living. Perplexed in front of a supposed normality, nature becomes nature again through aleatory chaos and unintentional consequences.


Organizing: ATELIER 030202
Partners:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt,
                Galeria Rotenberg-Uzunov
Media partners: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue,   
                           Revista ARTA, Modernism.ro, Revista Zeppelin,   
                           ArtWall, Feeder.ro