4.12.18

The Exhibition of a Serbian Artist / Milorad Stajcic(for english please scroll down)

EXPOZIȚIA UNUI ARTIST SÂRB
Milorad Stajčić

Curator: Ksenija Marinkovic

27 noiembrie - 27 decembrie, 2018
Vernisaj: Marți, 27 noiembrie, 2018, între orele 19.00 - 23.00
ATELIER 030202 (Sala Nouă - Teatrul de Comedie), Str. Sfânta Vineri nr. 11, București

Un proiect în parteneriat cu Funnel Contemporary Art.

Prin titlul primei sale expoziţii solo în străinătate, Mica Stajčić analizează posibilitatea reprezentării identităţii naţionale în artă. În acelaşi timp, el priveşte contextul în care se produce arta contemporană ca pe un mijloc de poziţionare pe scara autenticităţii expresiei personale. Trăsăturile cheie ale expresiei artistice a lui Stajčić sunt provocarea şi umorul. Prin opera sa, el încearcă să sublinieze anumite fenomene sociale într-un mod care este în acelaşi timp plăcut şi intrigant, dar și să provoace reexaminarea valorilor dominante convenţionale, atât colective cât și individuale. Opera sa abundă în simboluri din tema consumerismului şi a culturii pop. Scopul principal al artei lui este cel de a transforma lumea într-un loc mai bun, eliberand-o de prejudecăţile şi de fricile care se regăsesc în dogmele sociale, politice, culturale şi în ideologiile moderne. Această expoziţie reprezintă o selecţie de opere multimedia din creaţiile ultimilor ani. Sculptura este forma principală de exprimare a lui Stajčić, deşi în opera sa regăseşti adesea fotografia, arta video, instalaţia, dar şi numeroase intervenţii în spaţiul public.

Milorad Mica Stajčić s-a născut în 1977 la Belgrad, oraş în care încă locuieşte şi creează. Obţine o diplomă de licenţă în tehnologia informaţiei de la Facultatea de Ştiinţe Organizatorice, dar şi o diplomă de licenţă în sculptură de la Facultatea de Arte din Belgrad. A avut până în prezent şase expoziţii solo şi mai multe expoziţii de grup, atât în ţară, cât şi în străinătate. În 2015 a fost nominalizat la premiile "Politika’s Award" pentru cea mai bună expoziţie a anului (Galeria Centrului Cultural din Belgrad, « Visele unui om îngheţat »). În 2017 fondează galeria "X Vitamin" din Belgrad.

http://www.mravorad.com

Organizator: ATELIER 030202
Partneri:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro,
Revista Zeppelin, ArtWall, Feeder.ro
Sponsor: Rose Mary


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


THE EXHIBITION OF A SERBIAN ARTIST
Milorad Stajčić

Curator: Ksenija Marinkovic

November 27 to December 27, 2018
Opening: Tuesday, November 27, 2018, from 19.00 to 23.00
ATELIER 030202 (New Hall -Comedy Theatre), Sfanta Vineri Street no. 11, Bucharest

A project in partnership with the Funnel Contemporary Art.

With the title of his first solo exhibition abroad, Mica Stajčić contemplates the possibilities of national representation in art. At the same time, he hints about the context of contemporary art production as a tool for geopolitical positioning in the domain of authentic personal expression. The key features of Stajčić’s artistic expression are humor and provocation. In his work, he strives to highlight certain social phenomena in a way that is at once likable and intriguing, but also to provoke reexamination of the accepted dominant values, both collective and individual. His work abounds in symbols related to consumerist society and pop culture. The main goal of his art is to make the world a better place for man, by liberating it from the prejudices and fears grounded in social, political, and cultural dogmas and modern-day ideologies. This exhibition is a selection of works in different media, realized over the past few years. Sculpture is Stajčić’s primary means of expression, though he often uses photography, videos, installations, and various interventions in public space. 

Milorad Mica Stajčić was born in 1977 in Belgrade, where he still lives and works. He obtained a BS in information technology from the Faculty of Organizational Sciences and a BA in sculpture from the Faculty of Fine Arts in Belgrade. He’s had six solo exhibitions and participated in numerous group exhibitions, both in the country and abroad. In 2015, he was nominated for ‘Politika’s Award’ for best exhibition of the year (Gallery of the Cultural Centre of Belgrade, ‘Dreams of a Frozen Man’). Since 2017, he is the founder of ‘X Vitamin’ gallery in Belgrade. 

http://www.mravorad.com

Organizing: ATELIER 030202
Partners:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Media Partners: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro,
Revista Zeppelin, ArtWall, Feeder.ro
Sponsor: Rose Mary