2.4.12

ECUAȚIA VITEZEI DE REACȚIE* / Simona Dobrescu

Curatoare: Olivia Nițiș
Coordonator Atelier 030202: Mihai Zgondoiu
Vernisaj: joi 5 aprilie 2012, ora 19.00, ATELIER 030202 (Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti

Ecuația vitezei de reacție*

Simona Dobrescu investighează relațiile dintre genuri sub umbrela convențională a heterosexualității. Este un discurs personal despre chimia cinetică dintre bărbat și femeie, doi indivizi în ale căror vieți interferează o gamă largă de aspecte socio-culturale care le influențează reacțiile și le definesc identitatea. Chestionarea identității reprezintă rezerva de luciditate a omului în contextul dinamismului zgomotos și plafonant al timpului și spațiului contemporan. Ientitatea de cuplu este îmbrățișată de societate adesea în detrimentul identității personale, pentru că este o realitate care corespunde normelor sociale prin idealismul stabilității asigurate de rolul familiei. Simona Dobrescu reperează nu doar bruiajul mediului exterior, cât și pe cel al spațiul intermediar dintre cei doi protagoniști surprinși într-un soi de acțiune situată la granița dintre consensul apatic și chimia conflictuală, într-un performance involuntar al reacțiilor mecanice repetitive determinate de limitele și frustrările comunicării interumane.
*Ecuația cinetică a vitezei de reacție r = k(T) [A]n’ [B]m’ este o formulă matematică folosită în cinetica chimică pentru a lega viteza de reacție de concentrația fiecărui reactant. Olivia Nițiș, curatoare

Reaction Rate Equation*

Simona Dobrescu investigates gender relations under the conventional approach of heterosexuality. It is a personal discourseabout the kinetic chemistry between man and woman, two individuals in whose lives interfere a wide range of socio-culturalaspects that influence their reactions and define their identity. Questioning identity represents the reserve of lucidity o each person within the context of the noisy and limiting dynamics of contemporary time and space. The identity of the couple isembraced by society often at the expense of personal identity, because it is a reality compliant to social norms through theidealism of social stability provided by the family role. Simona Dobrescu identifies not only the outside interference, but alsothat of the intermediate space between the two protagonists caught in a kind of action situated between the apatheticconsensus and conflictual chemistry, in an involuntary performance of mechanical repetitive responses determined by the limitsand frustrations of interpersonal communication.
* Kinetic reaction rate equation r = k (T) [A] n '[B] m' is a mathematical formula used to link the chemical kinetics of response ofeach reactant concentration. Olivia Nițiș, curator

Organizator: ATELIER 030202
Parteneri:Teatrul de Comedie, Clubul UNESCO-Adolescenţii, Asociaţia Euro CulturArt, Asociația Experimental Project
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, TATAIA, Cultura, ArtClue, Modernism.ro, Zile şi Nopţi, veiozaarte.ro, revista ARTA, Zeppelin