3.10.17

GOLDEN FRAME#9 / Saddo & LaCrimascroll down for english

GOLDEN FRAME#9
SADDO / live painting
LaCrima / live soundscaping trap vibes
curator: Mihai Zgondoiu

Vernisaj: joi, 24 august 2017, între orele 17.00-22.00 
ATELIER 030202 (Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti

GOLDEN FRAME 030202 este un spațiu de artă experimentală situat în curtea Galeriei de Artă Contemporană ATELIER 030202 din București (Sala Nouă a Teatrului de Comedie, str. Sfânta Vineri nr. 11).
GOLDEN FRAME 030202 este o ramă aurie de tablou clasic cu dimensiunile de 200x300 cm, montată pe zidul galeriei ATELIER 030202. În acest spațiu-ramă artiștii vor performa prin diferite forme de exprimare vizuală și experimentală.
GOLDEN FRAME 030202 încurajează şi sprijină tineri artişti vizuali și creatori de muzică contemporană proeminenţi pentru spaţiul artistic românesc și internațional. Sprijină creaţia contemporană în ariile tematice ale artelor vizuale de nișă, ale artelor muzicale şi spectacolului viu; crează un patrimoniu cultural imobil cu valoare inovativă (lucrari de artă contemporană, documentare video de profil, interviuri artiști); încurajează practici artistice participative şi dezvoltarea de noi forme de expresie artistică (performance-uri, improvizaţii live de sunet și imagine); propune un experiment artistic vizual, muzical, performativ de valoare pentru schimbarea mentalităţilor, pentru plu ralitate estetică şi diversitate culturală.
Proiectul abordează un format participativ, care asigură implicarea activă a publicului. Actul creator devine public. Actul creator devine spectacol!

Născut în România (1981), în prezent stabilit în București, artistul contemporan Saddo (Raul Oprea) este foarte schimbator în ceea ce privește stilul, tehnica și subiectele alese. Jonglează cu picturi pe pânză pentru galerii, murale de mari dimensiuni și ilustrații comisionate pentru diferiți clienți sau branduri.
Lucrările sale sunt un mix între gustul său pentru pictori ca Rousseau, Bosch, Walton Ford, Mattisse, miniaturi iraniene sau covoare asiatice, și experiența sa de street artist, vizibilă în înclinația spre ilustrația contemporană, arta decorativă, hip-hop, și cultura urbană. Mai multe detalii puteți găsi pe www.saddo.ro

LaCrima este un colectiv de bounty-hunteri melomani care s-au întors din viitor. LaCrima este un proiect modular în formula audio alpha: SosuBeniMironov. Ei vor delecta cu o paletă sinestezică variată ca un bufet suedez, și vor mixa și trapmixa live din faboulosul ghetto utopian astfel generând lichidul ambiotic în care Saddo va fi inundat și conectat: chopped  and screwed, cloud, post trap, elevator sex music, pavel coruț, seapunk interlop, ceaiuri, stelian fulga, elisabeta polihroniade beats, irina margareta nistor rap. Mai multe detalii puteți găsi pe https://www.facebook.com/lacrima187/ / https://soundcloud.com/sosusosusosu

Program co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Organizator: ATELIER 030202
Parteneri:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Parteneri strategici: Asociația Brand Minds, Fundația Herczeg
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, 
Revista Zeppelin, ArtWall, Feeder.ro


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


GOLDEN FRAME#9
SADDO / live painting
LaCrima / live soundscaping trap vibes
curator: Mihai Zgondoiu

Opening: Thursday, August 24, 2017, from 17.00-22.00
ATELIER 030202 (Sala Nouă TC), Sfânta Vineri Street no. 11, Bucharest


GOLDEN FRAME 030202 is an experimental art space situated in the court of the Contemporary Art Gallery ATELIER 030202, Bucharest (The New Hall of the Comedy Theatre, 11 Sfanta Vineri Street).
GOLDEN FRAME 030202 is a 200x300 cm classic golden frame painting, installed on the wall of ATELIER 030202 Gallery. Within this framework, artists will perform by different means of visual and experimental expression.
GOLDEN FRAME 030202 aims on encouraging and supporting prominent young visual artists and contemporary music creators on the Romanian and international art market. It supports contemporary creation within the thematic fields of niche visual arts and musical and performance arts; it creates a standing cultural and innovative heritage (contemporary art works, art video-documentaries, artists interviews); it encourages engaging art practices and development of new forms of artistic expression (performances, sound and image live improvisations); it provides a valuable visual, musical and performative experience to change mindsets and to offer aesthetic plurality and cultural diversity.
The project has an engaging approach that ensures the active involvement of the public. The creative act becomes public. The creative act turns into a show!

Romanian born (1981) contemporary artist Saddo, currently based in Bucharest, has a labile way with style, techniques and subjects. He juggles between paintings on canvas for galleries, large scale murals and commission illustrations for different projects and brands.
His work mixes his taste for painters like Rousseau, Bosch, Walton Ford, Matisse, Iranian miniatures or Asian carpets, with his street art formation, visible in his love of contemporary illustration, decorative arts, hip hop and urban culture. More details can be found on www.saddo.ro

LaCrima is a collective of melomaniac bounty hunters from the future. A modular project in an audio alpha formula: Sosu, Beni, Mironov. They will entertain you with a synesthetic palette as diverse as a Swedish buffet, they will live mix and trapmix bits from the fabulous utopian ghetto, thus generating the amniotic fluid in which Saddo will be flooded and connected to: chopped and screwed, cloud, post trap, elevator sex music, pavel corut, shady seapunk, stelian fulga tea, elisabeta polihroniade beats, irina margareta nistor rap. More details can be found on https://www.facebook.com/lacrima187/ / https://soundcloud.com/sosusosusosu

Program co-funded by The National Cultural Fund Administration (AFCN)

Organizing: ATELIER 030202
Partners:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Strategic partners: Asociația Brand Minds, Fundația Herczeg
Media partners: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, 
Revista Zeppelin, ArtWall, Feeder.ro